Konferencja „Dezydery Chłapowski - prekursor nowoczesnego rolnictwa, pracy organicznej, szwoleżer”

18 i 19 października 2018 r., w godz. 9.00 - 18.00 i 8.30 - 16.30, w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbędzie się konferencja poświęcona zasłużonemu Wielkopolaninowi - Dezyderemu Chłapowskiemu

   Dezydery Adam Chłapowski urodził się 23 maja 1788 r. Był synem Józefa Chłapowskiego (1756-1826) i jego pierwszej żony Urszuli Moszczeńskiej (ur. 1762). Urszula zmarła w 1796 r., gdy Dezydery liczył 8 lat. Dezyderego wychowywał  emigrant francuski ks. Steinhoff, który ukształtował w późniejszym generale umiłowanie do kultury francuskiej i silny konserwatyzm. Dalszy wpływ na światopogląd młodego człowieka miała szkoła pijarów w Rydzynie, a w latach 1802-1806 służba wojskowa w pruskich dragonach. Uczył się w Akademii Artylerii w Berlinie. Ostatnim etapem jego edukacji były studia politechniczne, które podjął w Paryżu w 1808 r. Uczestniczył w epopei napoleońskiej. Po złożeniu Napoleonowi dymisji przebywał we Francji, a później w Anglii, po czym powrócił na ziemie polskie. W lipcu 1815 r. odkupił od ojca Turew i Rąbiń. Wkrótce wyjechał do Anglii po naukę nowoczesnego rolnictwa. Zmiany w sposobie gospodarowania umożliwiły spłacenie długów i uczyniły Chłapowskiego autorytetem na polu rolnictwa w całych Prusach.
   We wrześniu 1821 r. Dezydery Chłapowski ożenił się z Antoniną Grudzińską (1794-1857), z którą miał pięcioro dzieci: Stanisława (1821-1902), Tadeusza (1824-1879), Zofię (1824-1853), Kazimierza (1832-1916) oraz Józefę (1837-1894). 
   W latach 1830-1831 Dezydery Chłapowski wziął udział w powstaniu listopadowym. Przewodził wyprawie na Litwę, która zakończyła się niepowodzeniem i internowaniem jego wojsk w Prusach. Wspierał polskie organizacje organicznikowskie i polską prasę. Był autorytetem w Kole Polskim w pruskim Landtagu. 
   Ostatnie dziesięciolecia życia Dezyderego Chłapowskiego to nasilenie się u niego poglądów ultramontańskich. Wielki wpływ na poglądy Chłapowskiego miał wówczas redaktor „Przeglądu Poznańskiego” Jan Koźmian. W 1846 r., oddając rękę swej córki Zofii, Chłapowski uczynił Koźmiana zięciem. 
   Dezydery Chłapowski zmarł 27 marca 1879 r. w Turwi. Został pochowany w Rąbiniu.

"Żołnierz od stóp do głów, nawskroś i nawylot, przytym pełen dystynkcji i wykwintnego poloru. Człowiek czynu i człowiek nauki; każdego dnia kilka godzin na koniu i kilka godzin przy książce przesiedział. Czy szablę, czy pług mając w ręku, czyta i uczy się wciąż. Z dzieciństwa wyniósł znajomość francuskiego i niemieckiego. W 1808 r. nauczył się po hiszpańsku, w 1811 r. po rosyjsku, w 1814 r. po angielsku, na starość jeszcze po grecku i po włosku się uczył"
- pisał o Chłapowskim Walerian Kalinka.

Program konferencji „Dezydery Chłapowski - prekursor nowoczesnego rolnictwa i pracy organicznej, szwoleżer”

   18 października

9:00-10:00 rejestracja uczestników
10:00-10:10 powitanie gości przez dyrektora Muzeum dr. Jana Maćkowiaka oraz dyrektora IŚRiL PAN prof. dr. hab. Lecha W. Szajdaka
10:10-10:30 wykład inaugurujący prof. dr. hab. Przemysława Matusika, XIX wiek gen. Dezyderego Chłapowskiego

Panel „żołnierz” - moderacja prof. dr hab. Lech W. Szajdak i dr Jan Maćkowiak

10:30-10:50 Stanisław Ledóchowski, Dezydery Adam Chłapowski 1788-1879. Żołnierz i dowódca
10:50-11:10 Tomasz Klauza, Dezydery Chłapowski – wojownik i gospodarz - losy polskiego ziemiaństwa w czasach napoleońskich
11:10-11:40 przerwa kawowa
11:40-12:00 Mariusz Promis, Czy Dezydery Chłapowski był najwybitniejszym dowódcą jazdy powstania listopadowego?
12:00-12:20 ppłk Przemysław Mikołajczak, Ponadczasowy wymiar służby i pracy generała Chłapowskiego
12:20-13:00 dyskusja
13:00-13:30 wernisaż wystawy Dezydery Chłapowski - żołnierz, rolnik, patriota
13:30-14:30 przerwa obiadowa

Panel „rolnik i patriota” - moderacja prof. dr hab. Lech W. Szajdak i dr Jan Maćkowiak

14:30-14:50 dr Emilian Prałat, „O rolnictwie” inaczej. Od książki po kalendarz rolniczy Dezyderego Chłapowskiego w świetle jego korespondencji
14:50-15:10 Daniel Kamiński, Przodkowie i potomkowie generała Dezyderego Chłapowskiego
15:10-15:30 dr hab. Olaf Bergmann, Pokolenia wielkopolskich organiczników w ujęciu statystycznym
15:30-15:50 dr hab. Krzysztof Kujawa, Znaczenie działalności generała Dezyderego Chłapowskiego dla awifauny okolic Turwi
15:50-16:10 dr Zdzisław Bernacki, Zadrzewienia śródpolne generała Chłapowskiego: multifunkcjonalny element krajobrazu rolniczego
16:10-16:40 przerwa na dyskusję
17:00 podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia obrad
18:00 uroczysta kolacja

   19 października
8:30-10:00 Zwiedzanie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
10:00 wyjazd autokarem do Turwi
11:00 przyjazd do Turwi, zwiedzanie pałacu i zadrzewień gen. Chłapowskiego
14:00 wyjazd studyjny autokarem do Rąbinia, zwiedzanie kościoła, złożenie kwiatów na nagrobku gen. Dezyderego Chłapowskiego
14:30 powrót autokarem do Turwi i poczęstunek w gorzelni
15:30 wyjazd do Szreniawy
16:30 przyjazd do Szreniawy i zakończenie konferencji

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, starosty powiatu kościańskiego Bernarda Turskiego, wójta gminy Kościan Andrzeja Przybyły oraz burmistrza Kościana Michała Jurgi.

Sponsorzy konferencji: Województwo wielkopolskie, Powiat kościański, Miasto i gmina Kościan, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Patronat medialny i partnerzy wydarzenia: Głos Wielkopolski, Nasz Głos Poznański, Radio Poznań, Radio Emaus, Merkuriusz, TV STK, Koleje Wielkopolskie, portal www.wielkopolska-country.pl

Ostatnio zmienianysobota, 27 październik 2018 23:37

Skomentuj

Powrót na górę
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Więcej o naszej Polityce prywatności