Obchody 55-lecia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ponad pół wieku zajmuje się pielęgnowaniem wiedzy na temat rolnictwa. Oprócz gromadzenia i ekspozycji interesujących rolniczych eksponatów, Muzeum organizuje wiele plenerowych imprez edukacyjnych. W tym roku szreniawskie Muzeum obchodzi jubileusz 55 lat istnienia. Z tej okazji podjęło kilka ciekawych inicjatyw.

   Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wieś nowoczesna - praca, ludzie, technika”
Celem konkursu była dokumentacja fotograficzna współczesnego, nowoczesnego polskiego rolnictwa, przemian zachodzących na obszarach wiejskich, a szczególnie: zmian w krajobrazie kulturowym, modernizacji pracy rolnika, zmian w jego życiu zawodowym i rodzinnym. Kolejnym jego aspektem było rozpropagowanie fotografii o tematyce rolnej, inspirowanie aktywności twórczej, szczególnie wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Zgłaszane prace przyjmowane były w trzech kategoriach: „Praca” - przemiany pracy na roli i w gospodarstwie, produkcja roślinna i zwierzęca, przedsiębiorczość; „Ludzie” - portrety współczesnych członków społeczności wiejskiej, zmiana wizerunku mieszkańców wsi, funkcjonowanie w przestrzeni prywatnej i publicznej na co dzień i od święta, folklor.; „Technika” - maszyny, urządzenia, budownictwo, zmiany w pejzażu kulturowym wsi pod wpływem postępu techniki, modernizacja wsi. Konkurs miał charakter otwarty i mogli w nim brać udział profesjonaliści i amatorzy, także osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wystawa pokonkursowa na którą złożą się nagrodzone i wyróżnione fotografie, której udostępnienie nastąpi 15 listopada bieżącego roku. Towarzyszyć będzie jej album zatytułowany „Wieś nowoczesna - praca, ludzie, technika.”

   Udostępnienie wystawy czasowej „Poznaj nasze zbiory - obrazy z kolekcji Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”
W dniu 25 sierpnia 2019 roku została udostępniona wystawa czasowa, celem zaprezentowania 55. obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, które zostały przyporządkowane ze względu na tematykę do jednego z czterech działów: portret, sceny rodzajowe, pejzaż i animalistyka. Wybrane prace wykonane w różnych technikach malarskich stanowią przekrój przez polską twórczość XIX i XX w. poświęconą wsi i rolnictwu. Na wystawie eksponowane są prace, między innymi takich artystów jak: Włodzimierz Tetmajer, Jan Stanisławski, Aleksander Augustynowicz, Wincenty Wodzinowski, Julian Fałat, Stanisław Czajkowski, Adam Setkowicz, Kazimierz Lasocki czy Zbigniew Pronaszko. Wystawie towarzyszy katalog zbiorów z reprodukcjami. 

   Wydanie okolicznościowego wydawnictwa albumowego „Szreniawa - miejsce odkryte”
Publikacja ma na celu ukazanie specyfiki miejsca wybranego do utworzenia Muzeum Rolnictwa, najważniejsze problemy związane z jego organizacją na terenie Wielkopolski oraz jego otwarcie 29 sierpnia 1964 r. Przedstawione w albumie postacie zaangażowane w powstanie i rozwój Muzeum oraz wybrane wydarzenia z bogatej 55-letniej historii działalności placówki zostaną zilustrowane dotychczas niepublikowanym materiałem archiwalnym. 

   Uroczyste okolicznościowe spotkanie
14 listopada 2019 roku w muzeum w Szreniawie odbędzie się okolicznościowe uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości i pracowników muzeum. W ramach spotkania odznaczone zostaną zasłużone osoby dla muzeum i kultury polskiej odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. W trakcie spotkania odbędą się wystąpienia zaproszonych gości reprezentujących władze centralne, wojewódzkie i samorządowe. Końcowym elementem uroczystości będzie oficjalne udostępnienie i zwiedzenie dziesięciu zmodernizowanych wystaw stałych muzeum realizowanych w ramach zadania „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020).


Obchody jubileuszowe Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zostały objęte patronatem honorowym przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Partnerami Muzeum są: Koleje Wielkopolskie, Telwizja STK i Merkuriusz.
Patronami medialnymi są: Głos Wielkopolski, Wielkopolska. Wielka historia. Wielka przygoda, Nasz Głos Poznański, Radio Emaus, Radio Poznań, wielkopolska-country.pl.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 11 listopad 2019 20:27

Skomentuj

Powrót na górę
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Więcej o naszej Polityce prywatności