Konkurs fotografii mobilnej pod hasłem „Wielkopolska zima za miastem”

Portal regionalny  wielkopolska-country.pl  oraz Grupa Entuzjastów Fotografii Mobilnej „Mobilni" ogłaszają konkurs na najlepszą zimową fotografię wykonaną aparatem komórkowym. Konkursowe zdjęcia należy wykonać w Wielkopolsce - na wsi lub obrzeżach miast.

„A w mieście błoto i błoto
A ja za twymi zimo włosami
Tęsknię nocami
I w niedzielę dopiero wyjeżdżam za miasto
Pociągiem rozpędzoną gwiazdą
Aby cię dotknąć zimo”
                            (J. Harasymowicz „Zima”)


Wybierz się za miasto i szukaj zimy w Wielkopolsce. Jeśli ją znajdziesz, zachwyć się nią jak poeta i  zrób jej zdjęcie komórką. Zamieść zdjęcie na Instagramie (tag: #wielkopolska_country_konkurs1) i wygraj!

Termin zgłaszania prac: do 28 lutego 2014 r. (można zgłaszać  zdjęcia opublikowane w Instagramie przed ogłoszeniem konkursu)

Wyniki Konkursu będą ogłoszone: 13 marca 2014 r.

Sponsorem nagród jest firma Instadruk

I miejsce - nagroda w postaci bezpłatnych wydruków w firmie Instadruk -  pakiet 32 memoprintów czyli zdjęć w formacie 7 x 8,5 cm z możliwością nadania dowolnego podpisu (data, miejsce wykonania zdjęcia, cytat itp.)
II i III miejsce - nagroda w postaci jednorazowego rabatu 50% na jeden wybrany pakiet wydruków na instadruk.pl (kwadraty, memoprinty, miniprinty lub gra memo).

Szczegółowe informacje o produktach firmy Instadruk na stronie: www.instadruk.pl

Jury konkursu:
Michał Koralewski - wielki entuzjasta i propagator fotografii mobilnej, inicjator powstania Grupy Mobilni, laureat nagrody i wyróżnień w najbardziej prestiżowym konkursie fotografii mobilnej na świecie Mobile Photo Awards.
Izabela Wielicka - autorka książek dla dzieci, regionalistka,  pomysłodawca i redaktor portalu wielkopolska-country.pl

Regulamin konkursu
1. W Konkursie „Wielkopolska zima za miastem”może wziąć każda osoba pełnoletnia, niezależnie od miejsca zamieszkania.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i  dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
3. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą być wykonane telefonem komórkowym w Wielkopolsce - na wsi lub przedmieściach.
4. Tematem zdjęć konkursowych może być: pejzaż, architektura , człowiek lub zwierzęta w zimowej scenerii.
5. Każde zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno być opisane. Opis powinien zawierać tytuł zdjęcia oraz informację o tym, w jakiej miejscowości zostało wykonane.
6. Każda z osób biorących udział w Konkursie może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.
7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez zwycięzców Konkursu jest niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
9. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na łamach strony www.wielkopolska-country.pl, www.grupamobilni.pl oraz w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter i w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy prawa.
11. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.  
13. W terminie 5-10 marca Organizatorzy konkursu będą się kontaktowali z wybranymi osobami (nagrodzonymi) poprzez serwis Instagram (zamieszczając komunikat  o wygranej oraz prośbę o kontakt e-mailowy) pod nagrodzonym zdjęciem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy z odczytaniem wiadomości przez Użytkownika (np. brak dostępu do konta Instagram, przeoczenie komunikatu itp.). Brak kontaktu ze strony Użytkownika, którego zdjęcie zostało wyróżnione, do 12 marca uważa się za rezygnację z udziału w konkursie.

Ostatnio zmienianyniedziela, 14 wrzesień 2014 18:05

Skomentuj

Powrót na górę
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Więcej o naszej Polityce prywatności