VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na planowaną w dniach 10-12 października 2018 roku VIII Międzynarodową Konferencję Konserwatorską z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, która organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

    Spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury będzie poświęcone zagadnieniom zgrupowanym w czterech blokach tematycznych:

  1. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach
  2. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej
  3. Problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu
  4. Różnice pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki

   Omawianie powyższych zagadnień rozpoczną wystąpienia dotyczące możliwości podniesienia wydajności prac konserwatorskich poprzez stworzenie odpowiednich warunków z zakresu organizacji i zarządzania, specjalistycznych szkoleń i wymiany doświadczeń. W dalszej kolejności poruszona zostanie tematyka konserwacji zabytków wykonanych z materiałów organicznych, w którą wpisują się również takie zagadnienia jak: destrukcyjne działanie czasu oraz wpływ stanu technicznego pomieszczeń i warunków klimatycznych na obiekty zabytkowe, czy także profilaktyka konserwatorska. Następnie omawiane będą problemy związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów w muzeach typu skansenowskiego, wynikające z zewnętrznej ekspozycji tychże obiektów. Konferencję zakończą wystąpienia omawiające różnice pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki. Omówiona zostanie między innymi ważna kwestia „żywego muzeum”, czy też sprawa przestrzegania zasad konserwatorskich w kontekście przygotowania zabytkowych obiektów techniki do uruchomienia.

Drugiego dnia Konferencji, tj. 11 października, zaplanowany jest wyjazd studyjny do Parowozowni Wolsztyn oraz Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Traktor i Maszyna w Lipnie, gdzie planowane są wystąpienia poruszające zagadnienia dotyczące konserwacji i utrzymania zabytków techniki.

   

W ramach Konferencji przewiduje się publikację zgłoszonych referatów i komunikatów oraz prezentacje środków/materiałów/metod konserwatorskich. Opłata konferencyjna w wysokości 500 zł obejmuje noclegi, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i streszczenia wystąpień); w przypadku noclegu we własnym zakresie opłata wynosi 300 zł. Dla referentów dodatkowo przewidziano 2 egzemplarze autorskie pełnej publikacji pokonferencyjnej.

W celu zgłoszenia udziału proszę o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza, który dostępny jest również na stronie internetowej Muzeum. Planowana sesja, podobnie jak poprzednie edycje, z pewnością przyczynią się do zintegrowania działań na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego.

   Konferencja pod patronatem www.wielkopolska-country.pl.

Ostatnio zmienianywtorek, 09 październik 2018 20:15

Skomentuj

Powrót na górę
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Więcej o naszej Polityce prywatności