Co słychać?

 • Read: 179 times
 • 494

  Parafia pw. św. Marcina w DuszniZespstorySzkstory olnic wiewelGUKAW Daisaprasza na spacer historyZiemi Bręn titejy fotografii pro5-c claKICbol< gUKAW Di

  Jass=" i">Jass=" iv>

  tps://witeass4ass="itemConta"ry"> DDDDDDDDD blik < TalikDDDDDDDDDD blik < <„pacesz do ć-horysz . Żniwaaisdożyn i” Tags"> TalikDDDDDDDDDD blik < TalikDDDDDDDDDD blik < TalikDDDDDDDDg503" class=DDDDg5 class="iteclass="itemHf="/503-6k2FeedIc-sw-marcina? ?facebt=feed">Subscribedtawthis RSS feed
 • agena "> Talik/www agina agena ">Pohor"dni"itemRatingForm"Talik/ww w mes agena ">1ngForm"Talik/ww wao-stars">w-marcina?
 • ? agena "> rel="504"/ww wao-stars"3w-marcina? ? agena "> rel="503"/ww w mes>… Talik/www agina nfy;">wao-stars"NastępautitemRatiw-marcina? ? agena ">NastępautitemRatirel="503"/www agina end">wao-stars"taj ecw-marcina? ? agena ">taj ecrel="503"/www S a 1 19"503"/503" IW > ass="int"> > asidemRatigkSideb="#" > boxe="Bear tran/ul0c c c c< ass=" /div> boxe=d=" "class>

  ef="#"1s0mView glass="childcn/uTopI 89" iew gl mes n/uP l mes n/uNfy;">Nfy;ngForm"> ass="ilass="childcn/uAr wiv> v> 62 padd/di:15px on> cjelw-marcinalej... ="childcn/ufii-aWrapper tr flef
  IW modules mod_news_pr _gk47b613f_k2.e8d8b.b613f.fd2436c23111d947c615d80fa5115911_Ln/u_128w. Marcina

  w iv> ef="#"218 12 waomarcinalej... =r-stars

  00 w Mi 12, Wrz /sectcjellass="iteg5 class="itlass="childcn/uAr likacjelass=iv> padd/di:15px on> cjelw-marcinalelekcja"> Czytaj dalej... 8"childcn/ufii-aWrapper tr flef
  IW modules mod_news_pr _gk47b613f_k2.e8d8b.b613f.a786836489dab4f04d53706ec376ba50_Ln/u_128w. Marcina Scja w iv> ef="#"218 12 waomarcinalelekcja"> Czytaj dalej... 8r-starsScja ekcja 00 w Mi 4, Wrz /sectcjellass="iteg5 class="itlass="childcn/uAr likacjelass=iv> padd/di:15px on> cjelw-marcinaleej"> Czytaj dalej... 8"childcn/ufii-aWrapper tr flef
  IW modules mod_news_pr _gk47b613f_k2.e8d8b.b613f.M.jpg" alt="Wystawa fotografii asLn/u_128w. Marcina " style="width:700px; height:auto;" iv> ef="#"218 12 waomarcinaleej"> Czytaj dalej... 8r-stars" style="width:700px; height:auto;j kaź r 18, Wrz /sectcjellass="iteg5 class="itlass="childcn/uAr likacjelass=iv> padd/di:15px on> cjelw-marcinale-dusznikach"> Czytaj dalej... 8"childcn/ufii-aWrapper tr flef
  IW modules mod_news_pr _gk47b613f_k2.e8d8b.b613f.M.jpg" alt="600 lat parafii pw. Ln/u_128w. Marcina w Dusznikach" style="width:700px; height:auto;" iv> ef="#"218 12 waomarcinale-dusznikach"> Czytaj dalej... 8r-starsw Dusznikach" style="width:700px; height:auto; w Dusznikach kaź r 14, Wrz /sectcjellass="iteg5 class="itlass="childcn/uAr likacjelass=iv> padd/di:15px on> cjelw-marcinaletvmView groupPrimary"> 8"childcn/ufii-aWrapper tr flef
  IW modules mod_news_pr _gk47b613f_k2.e8d8b.b613f.b689fad0280b286c898256c8d3b6ee9eLn/u_128w. Marcina