Chrzypsko Wielkie, Lewice, Rzecin i Wartosław, czyli wszystko na temat

Dzięki nowemu projektowi "Wielkopolskie Wioski Tematyczne" kilka wielkopolskich wsi zyska na atrakcyjności i bardziej zainteresuje turystów.

    Wioska tematyczna, czyli jaka?
Wioska tematyczna to lokalna inicjatywa społeczno-gospodarcza. Mieszkańcy tworzą ofertę turystyczną opartą na wybranym temacie przewodnim. Temat przewodni nie jest tu przypadkowy, ale wynika z autentycznych walorów danej wsi, jej uwarunkowań przyrodniczych, historii lub tradycji. Celem stworzenia wioski tematycznej jest przede wszystkim wzbogacenie atrakcyjności miejsca i oferty turystycznej regionu. To jednak nie wszystko. Taki produkt turysyczny z pewnością zintegruje i zaktywizuje mieszkańców, zachęci do znalezienia alternatywnej pracy zarobkowej oraz wpłynie na wzrost dochodów z prowadzonej na tym terenie działalności agroturystycznej.


   Wioski tematyczne w Wielkopolsce?
   Dlaczego nie ...

Przeniesienie idei wiosek tematycznych na grunt wielkopolski to dzieło Ireny Wojciechowskiej i Łukasza Klapczyńskiego z Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Notecka". Z pomysłem wiosek tematycznych spotkali się podczas wizyty studyjnej w Małopolsce. Irena Wojciechowska poznała tam wioskę garncarzy, która zrobiła na niej ogromne wrażenie. Spodobało jej się kultywowanie tamtejszej tradycji i wyjątkowa integracja lokalnej społeczności.
   Powstał więc projekt utworzenia takich wiosek w Wielkopolsce. Lokalna Grupa Działania "Puszcza Notecka" postarała się o dofinansowanie z funduszy programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Udało się uzyskać ponad 100 tysięcy na zorganizowanie czterech wiosek tematycznych. Wybór padł na wsie: Chrzypsko Wielkie, Lewice, Rzecin i Wartosław.

   Chrzypsko Wielkie stanie się Wioską rybacką
Wieś leży nad ogromnym jeziorem. Od lat odbywają się tu bardzo popularne w okolicy "Dni Wędzonej Sielawy", a na terenie wsi wyznaczony jest szlak "Suma Gagatka". Mieszkańcy chcą więc kontynuować tradycję rybacką.


   Lewice będą Wioską Mikołajów 
Patronem parafii wsi jest święty Mikołaj z Miry. Na świętość biskup zasłużył sobie ogromną dobrocią - pomagał innym, wspierał radą. Mieszkańcy Lewic mają ambicję być jego najlepszymi pomocnikami, dlatego będą rozwijać kult świętego Mikołaja w swojej wsi i chcą stać się przykładem dla innych.                                           
   Rzecin to Wioska Grzybów
Rzecin położony jest na terenie wydmowej Góry Rzecińskiej. Są tu idealne warunki dla grzybów. O tym, że jesienią pełno tu prawdziwków i podgrzybków, wiedzą wszyscy. W pobliżu Rzecina leży stacja kolejowa Mokrz, która jest świetnym punktem wypadowym na grzybobranie. Każdej jesieni w lasach tłoczno jest od grzybiarzy. Organizowane w Rzecinie coroczne "Święto Podgrzybka", na dobre już wpisało się w gminny kalendarz imprez.

   Wartosław jako Wioska Czterech Kultur
Wieś położona jest malowniczo na skraju Puszczy Noteckiej, nad Wartą i Jeziorem Pożarowskim. Ma krótką, ale ciekawą i wielokulturową historię. Wartosław powstał jako miasto i leżał na ważnym trakcie handlowym. Początkowo osiedlali się tu głównie Niemcy, ale mieszkali tu także Żydzi i Polacy. Każda z narodowości miała swoją świątynię oraz własny cmentarz. Obiekty te, otoczone opieką mieszkańców - za wyjątkiem mojżeszowego domu modlitwy - przetrwały do dziś. Niektórzy mieszkańcy używają jeszcze dawnych, niemieckich nazw ulic i lokalnych miejsc. Czwartą kulturę stanowi kultura łużycka. W pobliżu Wartosławia zachowało się cmentarzysko z tego okresu - ślad po pobliskiej osadzie łużyckiej. Podczas, prowadzonych w 2008 r., prac wykopaliskowych znaleziono tutaj unikatowy - drugi w Polsce - grób odlewnika, wyposażony w narzędzia do wytopu żelaza. Z historią Wartosławia wiążą się liczne podania i legendy, które odnoszą się do dawnych mieszkańców różnych narodowości.

   Projekt rozpoczął się stosunkowo niedawno, a już zamówiono drewniane rzeźby autorstwa Eugeniusza Tacika z Binina. Planuje się też wybudowanie drewnianego domku, który będzie służył mieszkańcom podczas różnych imprez, zakupienie biesiadnych stołów i ław oraz charakterystycznych strojów. Będą też organizowane różne szkolenia i warsztaty.    Udało się również pozyskać partnera - Lokalną Grupę Działania "Dolina Samy" z powiatu szamotulskiego. Tu także planuje się stworzenie wiosek tematycznych - Radzyny w i Koźle.

Ostatnio zmienianyśroda, 04 marzec 2015 18:01

Skomentuj

Powrót na górę
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Więcej o naszej Polityce prywatności
Zgadzam się